Lokal Leke Çıkarıcılar

TH62EX-A1kg 
Pas çözücü
TH64EX-C1kg 
Tahin çözücü
TH65EX-D5 kg 
Protein ve kan çözücü
TH66EX-E5 kg 
Boyar maddeler için indirgen ağartıcı
TH63EX-B1kg 
Yağ ve boya çözücü