Klordioksit Ürünleri

 

DO 55DIO ACID200 kg 
Klordioksit üretiminde kullanılan asit bileşen ürünü.
DO 20DIO CHLOR200 kg 
Klordioksit üretiminde kullanılan klor bileşen ürünü.